WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za wybór celów firmy LX TARGETS. Aby strzelanie dawało radość należy postępować następująco: strzelaj bezpiecznie, poznaj cel i co jest poza nim:

1.    Chroń oczy i słuch podczas strzelania używając okularów balistycznych oraz nauszników. Zastosuj ten obowiązek do osób z Twojego otoczenia podczas strzelania do celów.

2.     Minimalne bezpieczne odległości podczas strzelania do celów LX TARGETS :

a) pistolet - 10 m,  amunicja Magnum i 7,62x25 mm - 50 metrów,

b) strzelba śrut - 10 m , nie stosować amunicji BRENEKA,

c) karabin - 50 m, amunicja 223 Remington AR 15, 7,62X39 AK

d) strzelba BRENEKA - 50 m.

e) karabin - 150 m korzystając z amunicji o energii - 1500-4000 J.

3.    Nie należy strzelać do celów LX TARGETS  z amunicji - Kulki BB, Śrut wiatrówki.

4.    Nie należy  stosować amunicji z rdzeniem stalowym, przeciwpancernym oraz samozapalającym. Należy stosować amunicję ogólnodostępną na rynku - USTAWA O BRONI I AMUNICJI  Art.10 pkt.6 .

5.    Tarcze należy stawiać w kierunku strzelania.

6.    Przed kolejnym strzelaniem należy sprawdzić stan tarcz. Jeżeli na powierzchni występują uszkodzenia w postaci pęknięć lub kraterów o głębokości przekraczającej 3mm należy wykluczyć cel z dalszego użytkowania.

7.    Cele należy ustawiać na stabilnej powierzchni: piasek, trawa lub płyty antyrykoszetowe.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas używania tarcz oraz w wyniku złamania lub nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.